Онлайн репутация

Създаване на добър корпоративен имидж в интернет пространството. Професионално създаване на GOOGLE кампании и рекламни спотове.