Социални мрежи

Професионално изграждане и ежедневна поддръжка на фирмени страници. Зъздаване на кампании в социалнитемрежи и изграждане на "социално име" на компанията