е-mail маркетинг

Един от може би най-успешните маркетингови похвати. Разполагаме с над 500 000 реални мейл адреса от България, както и 250 000 от Гърция и 250 000 от Румъния